logo kumpello

Regulamin korzystania z serwisu kumpello


Stan 30.07.2013

Rejestracja w serwisie kumpello oznacza akceptację regulaminu.


1. Definicje


a) Serwis / portal. Serwis kumpello, znajdujący się pod adresem kumpello.pl jest portalem randkowym dla homo- oraz biseksualnych mężczyzn.

b) Usługa. Usługa świadczona na rzecz użytkowników portalu to udostępnianie funkcjonalności portalu kumpello. Queermedia.pl jako operator nie zobowiązuje się do określania zakresu świadczonych usług ani do ciągłości ich świadczenia za wyjątkiem usług zdefiniowanych w punkcie 8 regulaminu.

c) Administrator. Administrator serwisu to osoba uprawiona przez operatora do zarządzania portalem.


2. Rejestracja


a) Korzystanie z portalu wymaga rejestracji na stronie kumpello.pl/register. Użytkownik zobowiązuje się do podania wszystkich wymaganych informacji zgodnie z prawdą. System rejestracji sprawdzi prawidłowość adresu e-mail. Negatywna weryfikacja uniemożliwia rejestrację w serwisie.

b) Serwis kumpello przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, które w momencie rejestracji ukończyły 18-sty rok życia. Konta osób nie spełniających obu warunków mogą być bez ostrzeżenia usuwane.

c) Użytkownik zezwala operatorowi na zapisywanie i przetwarzanie podanych przez niego danych w systemach teleinformatycznych i wykorzystywania w celu świadczenia usług na rzecz użytkowników oraz reklamodawców zg. z Ustawą z 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997. Usunięcie danych może nastąpić poprzez zakończenie korzystania z serwisu.
d) Użytkownik serwisu akceptuje, że korzystając z portalu może zostać skonfrontowany z treściami przeznaczonymi dla osób dorosłych.

e) Przy wyborze nazwy użytkownika oraz zdjęć niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby.

f) Niedozwolone jest podawanie danych, które mogą umożliwić jednoznaczną identyfikację użytkownika. Przykładem takiego nadużycia jest imię i nazwisko w nazwie użytkownika lub adresie e-mail, zdjęcie dowodu osobistego, numer pesel, numer telefonu komórkowego, adres własnej strony WWW, która zawiera dane osobowe użytkownika.

g) Wybrane przez użytkownika hasło nie może być przekazywane osobom trzecim. W przypadku podejrzenia o udostępnianie hasła, administrator portalu może zablokować konto.

h) Zabrania się zakładania i wykorzystywania konta w celach zarobkowych. Zakaz ten dotyczy w szczególności oferowania usług seksualnych (prostytucja) oraz reklamowania produktów/usług.


3. Treści użytkownika oraz odpowiedzialność.


a) Profil użytkownika powinien zawierać informacje o użytkowniku i być wizytówką osoby fizycznej. Profil nie służy reklamowaniu usług, produktów, firm ani formalnych bądź nieformalnych grup. b) Użytkownik publikuje wszelkie treści na własną odpowiedzialność.

c) Publikowane treści nie mogą naruszać polskiego prawa. W szczególności przestrzegamy przed publikowaniem treści o tematyce erotycznej z udziałem osób nieletnich, nakłaniających do prostytucji, propagujących konsumpcję nielegalnych używek. Administrator ma prawo i obowiązek pełnej kooperacji z organami ścigania.

d) Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści.

e) Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego oznaczania własnych treści przeznaczonych dla osób dorosłych.

f) W przypadku podejrzenia o publikowanie niezgodnych z prawem treści prosimy o zgłoszenie ich administratorowi serwisu.

g) Administrator portalu nie jest odpowiedzialny za treści publikowane przez użytkowników.

h) Publikowanie treści oznacza przekazanie praw autorskich do publikowanych treści operatorowi portalu w celu udostępnieniach ich innym użytkownikom portalu.

i) Operator zobowiązuje się do przestrzegania ustawień prywatności dotyczących publikowanych treści. Operator nie ponosi jednak odpowiedzialności za wycieki danych spowodowane awarią systemu lub włamaniem do niego.

j) Niedozwolone jest publikowanie treści, które mogą umożliwić jednoznaczną identyfikację użytkownika. Przykładem takiego nadużycia zdjęcie dowodu osobistego, numer pesel, numer telefonu komórkowego, adres własnej strony WWW, która zawiera dane osobowe użytkownika.


4. Powielanie treści publikowanych na portalu


Kopiowanie oraz rozpowszechnianie jakichkolwiek treści publikowanych zarówno przez operatora portalu jak i jego użytkowników jest bez uprzedniej zgody bezwzględnie zakazane.


5. Działania na szkodę operatora.


Użytkownik zobowiązuje się, że będzie korzystał z portalu, nie podejmując żadnych działań na szkodę operatora. Do takich działań należy jakakolwiek ingerencja w kod strony, naruszanie dobrego imienia operatora lub portalu oraz powielanie jakichkolwiek części portalu.


6. Netykieta


Od użytkowników wymaga się wzajemnego poszanowania. Konta użytkowników, którzy łamią zasady netykiety mogą być zablokowane lub usunięte przez administratora.


7. Przekazywanie danych użytkownika i komunikacja


a) Użytkownik upoważnia operatora do komunikowania się z nim za pomocą poczty elektronicznej w kwestiach związanych z portalem oraz przekazywania ofert handlowych własnych oraz podmiotów zlecających operatorowi taką usługę. Operator może zlecić wysyłkę podmiotom trzecim. Podmiot trzeci zobowiązuje się pisemnie do wykorzystywania adresów e-mail wyłącznie w celach określonych przez operatora.

b) Serwis korzysta z plików cookie. Używanie serwisu oznacza akceptację używania tych plików. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie http://kumpello.pl/info/cookies

c) Serwis oraz aplikacja mobilna korzystają z systemu Google Analytics, udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"), w celu gromadzenia danych statystycznych dotyczących odwiedzin i korzystania z usług. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych zawarte są na stronach: Jak Google korzysta z plików cookie oraz Analytics dla aplikacji mobilnych.


8. Treści publiczne i niepubliczne


a) Publikowane przez użytkownika treści dostępne są domyślnie tylko dla innych zarejestrowanych użytkowników. Wyjątek stanowią tzw. publiczne profile. Publikując profil publiczny użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie jego treści wszystkim użytkownikom sieci internet. Zgoda może zostać wycofana w panelu użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za powielanie i archiwizowanie danych profilu publicznego przez inne podmioty jak wyszukiwarki internetowe ani nie stosuje żadnych mechanizmów zabezpieczających przed tym.


9. Płatne usługi


Płatności mobilne (przy pomocy usługi SMS/MMS) są obsługiwane przez Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek s. a. z siedzibą w Krakowie. W zależności od kwoty płatności użytkownik wysyła SMS/MMS Premium na następujące numery: 7368, 7968, 902123. Prefiksem treści takiej wiadomości Premium jest ciąg znaków „KUM”.

a) Tapety. Operator umożliwia użytkownikowi ustawienie tła własnej strony profilowej. W tym celu użytkownik nabywa prawo do korzystania z jednego z plików tła na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty opłacenia usługi. Użytkownik nie nabywa prawa do korzystania z pliku tapety w inny niż opisany sposób. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że widok tapety jest zależny od konfiguracji komputera. Prawidłowe wyświetlanie pliku tapety możliwe jest przy rozdzielczości 1280x768 pikseli lub wyższej. Opłata wniesiona za korzystanie z tapety nie podlega zwrotowi.

b) Wgrywanie zdjęć MMSem. Funkcja zapewnia wgranie zdjęcia do zbioru fotografii użytkownika poprzez wysłanie wiadomości MMS wraz ze zdjęciem na podany numer. Prawidłowe działanie funkcji wymaga wpisanie poprawnego kodu oraz załączenia zdjęcia. Jeżeli mimo wpisania prawidłowych zdjęcie nie zostanie w ciągu 2 godzin, użytkownik może złożyć reklamację na formularz kontaktowy podając: numer telefonu bez dwóch ostatnich cyfr, datę i dokładny czas wysłania wiadomości. Reklamacje rozpatrywane są w dni robocze w godzinach 10-17. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji użytkownik otrzymuje przynajmniej jeden darmowy kod na wgranie zdjęcia.

c) Promowanie profilu. Boks promowanych profili to lista co najmniej 2 użytkowników prezentowana na stronie "Mój Kumpello". Aby umieścić swój profil na liście należy wykupić usługę "Promuj profil". Wykupienie usługi i prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia powoduje umieszczenie 1-3 zdjęć użytkownika w opisywanym boksie. Wpis ukazuje się użytkownikom, którzy zaznaczyli w profilu, że są mieszkańcami wybranego przy zamówieniu województwa oraz użytkownikom bez oznaczonego regionu zamieszkania. Każdy kolejny wpis powoduje przesunięcie zakupionego wpisu o jedną pozycję niżej. Jeżeli liczba nowszych wpisów przekroczy liczbę maksymalnych wpisów, najstarszy jest z niej usuwany. Wykupując usługę przed utraceniem pozycji w boksie promowanych profili użytkownik zyskuje ponownie pierwszą pozycję na liście.


10. Zakończenie korzystania z serwisu


a) Zakończenie korzystania z serwisu następuje przez uruchomienie procedury usunięcia konta. Procedura dostępna jest w ustawieniach konta.

b) Zakończenie korzystania z serwisu może nastąpić także poprzez usunięcie konta przez administratora serwisu w skutek złamania postanowień regulaminu lub namawiania innych użytkowników do naruszania regulaminu. Administrator nie ma obowiązku poinformowania użytkownika o podjęciu czynności usunięcia konta.

c) Operator zastrzega sobie prawo do usuwania kont, które nie były wykorzystywane przez okres dłuższy niż pół roku.

d) Zakończenie korzystania z serwisu oznacza zaprzestanie świadczenie płatnych usług na rzecz użytkownika. Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu niewykorzystania opłaconych usług.


11. Zmiana regulaminu


Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianie ma obowiązek poinformować użytkownika za pomocą wiadomości e-mail, wewnętrznej wiadomości, komunikatu w serwisie kumpello lub blog.kumpello.pl. Kolejne logowanie w systemie oznacza akceptację nowego regulaminu przez użytkownika.

Odwiedź także: